cách xếp giỏ bằng giấy

Hướng dẫn xếp chiếc giỏ bằng giấy

Hướng dẫn xếp chiếc giỏ bằng giấy

Gập đôi tờ giấy khác cùng kích thước thành hai phần bằng nhau, sau đó gập đôi hai phần đó vào giữa, tiếp tục gập hai phần vào giữa, sau đó gập đôi lại. “Thu nhỏ” chiếc giỏ đi chợ