cách xếp hòm bằng giấy

Hướng dẫn gấp hòm giấy độc đáo

Hướng dẫn gấp hòm giấy độc đáo

Gập 1 mép bên theo nếp dọc, gập mép theo nếp vừa tạo, làm tương tự với mép còn lại. Gập vuông góc 1 đỉnh theo đường chéo và làm tương tự với góc đáy và bên kia. Có rất