cách xếp hộp quà giáng sinh bằng giấy

Hướng dẫn gấp hộp quà giáng sinh bằng giấy

Hướng dẫn gấp hộp quà giáng sinh bằng giấy

Gấp tờ giấy vào với nhau sao cho nó được chia thành bốn phần bằng nhau, sau đó gấp bốn đỉnh tờ giấy vào trong đỉnh là tâm tờ giấy. Các bạn nghĩ sao nếu như tự bạn học cách