cách xếp trái tim có đôi cánh dơi bằng giấy

Hướng dẫn gấp trái tim giấy có đôi cánh dơi

Hướng dẫn gấp trái tim giấy có đôi cánh dơi

Các bạn hãy để trái tim Origami có đôi cánh dơi này gia nhập vào đại gia đình trái tim “khủng” về số lượng và muôn màu muôn vẻ hình dáng kích thước màu sắc nhé. Origami là nghệ thuật