hoa hồng ma thuật bằng giấy

Hướng dẫn xếp hộp hoa hồng ma thuật bằng giấy

Hướng dẫn xếp hộp hoa hồng ma thuật bằng giấy

Mở các góc của nếp gấp ra, gập đỉnh tam giác vuông bên cạnh vào trùng với mép giấy sau đó gập tam giác vuông vào trong. Làm tương tự với góc giấy bên kia đến khi được hình Hoa