hướng dẫn xếp con ếch bằng giấy

Hướng dẫn xếp con ếch nhảy xa

Hướng dẫn xếp con ếch nhảy xa

Một chú ếch với độ nhảy không kém gì so với những chú ếch thật đã được hoàn thành sau vài phút. Đây sẽ là món đồ nhận được sự yêu thích từ các bạn nhỏ. Ếch thuộc loài lưỡng