trái tim may mắn giấy

Hướng dẫn gấp trái tim may mắn bằng giấy

Hướng dẫn gấp trái tim may mắn bằng giấy

Thật đơn giản để có thể gấp được một trái tim Origami may mắn phải không nào. Khá tương tự và có phần đơn giản hơn so với gấp sao may mắn. Có rất nhiều cách gấp trái tim với