trái tim tiền đô bằng giấy

Hướng dẫn gấp trái tim bằng tờ tiền đô

Hướng dẫn gấp trái tim bằng tờ tiền đô

Khá đơn giản để gấp trái tim bằng tiền đô vì nó gần như tương tự với gấp trái tim thông thường. chỉ cần 1 chút khéo léo bạn có thể gấp được trái tim dù là bất kì tờ