tư vấn cách xếp con cá heo bằng giấy

Hướng dẫn xếp cá heo bằng giấy

Hướng dẫn xếp cá heo bằng giấy

Chú cá heo “mập ú” hay “còm nhom” tùy thuộc vào kích thước tờ giấy của bạn đó nhé. Trong quá trình gấp, bạn cũng nên lưu ý đến kích thước của đuôi và vây cá heo cho phù hợp