xếp cá bằng giấy

Hướng dẫn xếp con cá bằng giấy

Hướng dẫn xếp con cá bằng giấy

Nếu để ý các bạn sẽ thấy các bước gấp cá khá tương tự với gấp hoa ly nhưng chỉ cần thay đổi một chút xíu ở những bước gấp cuối là chúng ta đã có một sản phẩm hoàn