xếp giỏ hoa bằng giấy

Hướng dẫn xếp giỏ hoa cực đẹp

Hướng dẫn xếp giỏ hoa cực đẹp

Cắt giấy theo các kích thước sau: giấy hồng 2 ¼ inch chiều rộng và 11 inch chiều dài, xanh đậm 1 inch chiều rộng 6 inch chiều dài, xanh nhạt rộng 1 inch dài 11inch. Sau một khoảng thời