xếp hộp hình trái tim bằng giấy

Hướng dẫn xếp hộp giấy hình trái tim

Hướng dẫn xếp hộp giấy hình trái tim

Gập 2 mép giấy 2 bên vào trùng nhau và mở các góc tam giác vừa mới tạo rồi vuốt nếp xuống. Gập 2 hình tứ giác ở 2 đầu vào trong, gập tiếp cho đỉnh nhọn hình tứ giác