xếp trái tim có đôi cánh thiên thần bằng giấy

Hướng dẫn xếp trái tim giấy có đôi cánh thiên thần

Hướng dẫn xếp trái tim giấy có đôi cánh thiên thần

Khéo léo và tỉ mẩn một chút, các bạn đã có thể gấp được một trái tim có đôi cánh thiên thần thật lộng lẫy rồi. Và sắp đến ngày đặc biệt, bạn có thể viết lên trái tim những